Privatlivspolitik

Håndtering af personoplysninger i Club Collection

Det er Club Collection ApS der er dataansvarlig og som indsamler data efter de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller opretter dig som kunde, giver du os tilladelse til, at vi må behandle dine oplysninger til brug for dit medlemskab eller køb.

Her kan du læse om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvordan du kontakter os vedr. privatlivspolitik.

Når du besøger clubcollection.com indsamler vi information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger vi til at forbedre din brugeroplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på clubcollection.com og til at understøtte vores markedsføring.

Indsamlingen af oplysninger på clubcollection.com sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. Såfremt der via clubcollection.com foretages behandling af personoplysninger, vil behandlingen ske i overensstemmelse med persondataloven.

clubcollection.com registrerer automatisk IP-adresse samt data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og tjenester på websiden. Vi bruger i den forbindelse forskellige analyseværktøjer, såsom Google Analytics, der bistår os med at indsamle statistiske oplysninger om brugen af clubcollection.com.com og gøre det til en bedre oplevelse for dig.

clubcollection.com indsamler oplysninger på to måder:

 • Ved brug af cookies

 • Ved at du selv afgiver oplysninger (f.eks. ved køb eller tilmelding til nyhedsbrev)

Dine data i forbindelse med dit køb / ordreoprettelse på clubcollection.com

Ved køb på webshoppen indsamles flg. data:

 • Navn

 • Adresse

 • E-mail

 • Telefonnummer

Vi bruger dine oplysninger for at kunne ekspedere din ordre og udarbejde statistikker

Vi behandler nævnte data ved videregivelse til vores eksterne leverandører for at kunne ekspedere ordren og levere til dig. Herunder IT-systemer, teknisk drift og speditører. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
Vi opbevarer dine personlige oplysninger i den periode, som er nødvendig til opfyldelse af de formål, der er skitseret i disse Salgs- og leveringsbetingelser, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt iht. lovgivningen af juridiske, skattemæssige eller regulatoriske årsager eller andre lovlige virksomhedsformål. Dog ikke længere end 5år jf. regnskabslovens krav om dokumentation

Dine data i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrev på clubcollection.com

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev indsamles flg. data:

 • Navn

 • E-mail

Vi bruger dine oplysninger for at kunne sende nyhedsbreve efter samtykke og udarbejde statistikker for bl.a. at kunne få indblik i hvor mange der åbner nyhedsbrevet eller klikker på links ifbm. nyhedsbreve.

Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage via afmeldingslinket i modtaget nyhedsbrev, ved at kontakte os eller via vores afmeldingsformular.

Det er vores eksterne databehandler & leverandør af nyhedsbreve MailChimp som behandler nævnte data for at kunne levere de ønskede nyhedsbreve til dig. Vores leverandør af nyhedsbreve er etableret i USA.De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse afgyldige overførselsgarantier.


Dine data i forbindelse med webformularer & e-mails  

Når du kontakter os via e-mail eller vores kontaktformular indsamles flg. data:

 • Navn

 • E-mail

 • Telefonnummer (hvis du oplyser dette og ønsker telefonisk kontakt)

Vi bruger dine oplysninger for at kunne besvare din henvendelse til os. Til dette formål benytter vi ekstern leverandør af platform til databehandling. Denne leverandør er forpligtet til at varetage opgaven inden for vores instrukser og gældende persondatalov. Databehandleren må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Beskyttelse af betalingsoplysninger

Dine betalingsoplysninger opbevares ikke af Club Collection, men af vores eksterne dataansvarlige leverandør e-pay / Bambora (betalingsgateway) og vi henviser derfor til dennes privatlivspolitik.


Kontakt vedr. personoplysninger

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse på: info@clubcollection.com Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold Persondataloven.

Du kan også altid selv rette dine stamoplysninger på din personlige kundeprofil på clubcollection.com

Brug af personoplysninger

Personfølsomme oplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved gennemførsel af en ordre, tilmelding til nyhedsbreve, deltagelse i en undersøgelse eller lignende. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at implementere den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover også for at lære dig og øvrige brugere af hjemmesiden bedre at kende. Brugen af dette kan omfatte undersøgelser og analyser, med henblik på at forbedre og effektivisere vores egne og vores leverandørers markedsføring, vores produkter, tjenester og teknologier.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på servere med høj sikkerhed, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen indgives til Datatilsynet.

Klagemuligheder

Hvordan kan du klage til Datatilsynet

Hvis du mener, at vi har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf.33 19 32 00 eller på dt@datatilsynet.dk.

Kontakt til os

Hvordan kan du rette henvendelse til os ved spørgsmål til privatlivspolitikken

Du kan kontakte clubcollection.com via:

Eller via brev til:

Club Collection

Dampfærgevej 10

2100 København Ø